Innovatiehuis Drachten gaat Friese midden- en kleinbedrijf versterken

‘Met het Innovatiehuis Drachten gaan we gezamenlijke doelen realiseren’

Als compensatie voor het niet doorgaan van de spoorlijn tussen Heerenveen en Groningen, heeft de provincie Fryslân budget beschikbaar gesteld voor een pakket van investeringsmaatregelen in Heerenveen en Drachten. Eén van deze maatregelen is gericht op de versterking van het Friese midden- en kleinbedrijf: het Innovatiehuis Drachten.

Het pakket, met een totale omvang van meer dan 90 miljoen euro, heeft als doel om de bereikbaarheid en de sociaaleconomische structuur van Friesland te verbeteren door diverse projecten in Heerenveen en Drachten te realiseren. Het merendeel van die projecten is infrastructureel van aard. Een deel van de middelen is echter bestemd voor het stimuleren van innovaties binnen het Friese mkb. De Ondernemers Vereniging Drachten (OVD) werd gevraagd om aan dit onderdeel van de agenda invulling te geven.

De OVD pakte deze handschoen graag op en kwam met een plan voor een ‘Innovatiehuis Drachten’. Het Innovatiehuis Drachten wordt geen huis van stenen, maar van inhoud: het dient als kapstok voor een serie laagdrempelige projecten ter ondersteuning van het mkb.

Actieve bijdrage aan de Noordelijke innovatieopgave

In november 2015 gaven de Friese Staten definitief een klap op de Investeringsagenda Heerenveen-Smallingerland. Dat was ook het startsein voor het Innovatiehuis Drachten, waarmee een actieve bijdrage geleverd gaat worden aan de Noordelijke innovatieopgave in het algemeen, en aan de economische ontwikkeling van Drachten in het bijzonder. Daarvoor is 1 miljoen euro beschikbaar.

Elk project binnen het Innovatiehuis – of het nu gaat om het aanbieden van kennis of het leggen van verbindingen – is bedoeld om bedrijven bewust te maken van innovatiekansen en ondersteuning te bieden bij het verwezenlijken van die kansen. “We zijn er van overtuigd dat het mkb in onze omgeving veel groeipotentie heeft,” zegt Minne Dolstra, voorzitter van de OVD én van de Stichting Innovatiehuis Drachten. “Voor de economische groei en de toename van werkgelegenheid in de regio is het van groot belang dat dit potentieel ook tot ontwikkeling komt. Met de projecten in het Innovatiehuis kunnen we hier als ondernemersvereniging een bijdrage aan leveren.”

De Stichting Innovatiehuis Drachten trapt in 2016 af met de eerste projecten. Bedrijven kunnen rekenen op projecten waarbij het aanboren van kennis en delen van ervaringen centraal staan, om zo een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan de economische ontwikkeling en werkgelegenheid van Drachten. “We zijn er van overtuigd dat bedrijven meer van elkaar kunnen en moeten leren en starten daarom bijvoorbeeld met een project waarin bedrijven op onderdelen aan elkaar gekoppeld worden”, zegt Dolstra. “Ook is er een project in ontwikkeling dat het inzetten van trainees in het mkb tegen een aantrekkelijk tarief mogelijk maakt. Daarnaast zetten we in op kennisuitwisseling tussen het mkb en het Innovatiecluster Drachten.” (…)

Bron: NoordNieuws