‘Met het Innovatiehuis Drachten kijken we naar de toekomst’

Het Innovatiehuis Drachten is ‘open’. Via haar mobiele telefoon toonde gedeputeerde Sietske Poepjes de gloednieuwe website van het Innovatiehuis Drachten en opende zo op 13 april officieel ‘het huis van ideeën’ in Drachten.

Met een gerust hart laat ze het Innovatiehuis Drachten in handen van het bestuur. “Ik ben vol vertrouwen. Iets nieuws opstarten is altijd lastig, maar het bestuur heeft laten zien dat ze dat heel goed kunnen”, zei Poepjes tijdens de opening. “Ze hebben een plek gecreëerd waar we met elkaar de economie kunnen versnellen en innovaties kunnen aanjagen. Het is prachtig dat dat begint in Drachten.”

Innoveren is vooruitzien

Ondernemers uit de regio staan te popelen, zei bestuurslid Ab Borg tijdens zijn introductie van het Innovatiehuis. Dat bleek ook uit de enorme belangstelling voor de opening. Voor de start van de bijeenkomst moesten er snel nog extra stoelen uit andere zalen van Hotel Drachten gehaald worden. Het resulteerde in een volle zaal.

Ab Borg tijdens de opening van het Innovatiehuis

Ab Borg tijdens de opening van het Innovatiehuis

“Die belangstelling is prachtig”, zei Borg. “We hebben een lange weg afgelegd om tot dit punt te komen. Maar innoveren is vooruitzien en dit is ook het moment om niet meer achterom te kijken. Wij kijken alleen nog naar de toekomst.”

Innovatieversneller

Die toekomst begint met het project ‘Innovatieversneller’ dat tijdens de kick-off werd gepresenteerd. De Innovatieversneller heeft als doel mkb-bedrijven te ondersteunen bij het versneld realiseren van innovaties.

Elk project binnen het Innovatiehuis – of het nu gaat om het aanbieden van kennis of het leggen van verbindingen – is bedoeld om bedrijven bewust te maken van innovatiekansen en ondersteuning te bieden bij het verwezenlijken van die kansen. “We zijn er van overtuigd dat het mkb in onze omgeving veel groeipotentie heeft,” zei Borg. “Voor de economische groei en de toename van werkgelegenheid in de regio is het van groot belang dat dit ook tot ontwikkeling komt. Met de projecten in het Innovatiehuis kunnen we hier als ondernemersvereniging een bijdrage aan leveren.”

De beoogde uitkomst van de Innovatieversneller is dat de deelnemers zich bewust zijn van de innovatiemogelijkheden in hun onderneming, dat er in het kader van die (mogelijk gezamenlijke) kansen samenwerking tussen bedrijven (en cluster) wordt bewerkstelligd en dat de deelnemers doorgeleid kunnen worden naar partijen of projecten die hen verder kunnen ondersteunen bij het realiseren van de gewenste innovatie. Dit project wordt in samenwerking met TCNN (TechnologieCentrum Noord-Nederland) gerealiseerd.

Delen van kennis en ervaring

Andere projecten die in 2016 gaan starten zijn onder meer ‘Life Crowd Sourcing’ en ‘Kennis in het mkb’. Bedrijven kunnen rekenen op projecten waarbij het aanboren van kennis en delen van ervaringen centraal staan, om zo een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan de economische ontwikkeling en werkgelegenheid van Drachten. “We zijn er van overtuigd dat bedrijven meer van elkaar kunnen en moeten leren en starten daarom bijvoorbeeld met een project waarin bedrijven op onderdelen aan elkaar gekoppeld worden”, zei Borg.

Samenwerking

Na de introductie van het Innovatiehuis en de kick-off van het eerste project, was het podium voor marien zoöloog Eize Stamhuis van Bionica. “Bedrijven die willen overleven in onze snel veranderende wereld kunnen niet zonder innovatie”, vertelde Stamhuis. “Dit betekent echter niet dat je alles zelf moet bedenken of maken. Handig is om te kijken of onderdelen van het idee elders al gerealiseerd zijn en dat (goedkoop) in te kopen. En nergens is het goedkoper spieken dan bij de natuur.”

Eize Stamhuis vertelt over Bionica

Eize Stamhuis vertelt over Bionica

Inspiratie halen uit de natuur, daar draait het om bij bionica. “Deze discipline probeert principes uit de natuur te doorgronden en de lessen daaruit te gebruiken om te komen tot nieuwe innovaties of innovatieve oplossingen voor technische of medische uitdagingen”, zei Stamhuis. “De beste oplossingen overleven en hebben zich bewezen dat het ‘werkt’ en zijn daarmee ‘proven technology’. Wij mensen komen technologisch gezien nog maar net kijken en er is voor ons nog veel te leren van de vernuftige, soms geniale, oplossingen uit de natuur.”

Het verhaal van Stamhuis sloeg duidelijk aan bij het aanwezige publiek. “Het Innovatiehuis Drachten maakt daarmee een prachtige start”, vond Borg na afloop tijdens de borrel. “We kunnen leren uit de natuur maar ook van elkaar. Daarvoor is het Innovatiehuis. De diversiteit aan kennis en kunde biedt kansen voor samenwerking. Het feit dat er zoveel belangstelling is, geeft duidelijk aan dat die behoefte leeft en dat het Innovatiehuis Drachten daar een belangrijke rol in kan gaan spelen.”

 

Innovatiehuis Drachten

 

Als compensatie voor het niet doorgaan van de spoorlijn tussen Heerenveen en Groningen, heeft de provincie Fryslân budget beschikbaar gesteld voor een pakket van investeringsmaatregelen in Heerenveen en Drachten. Eén van deze maatregelen is gericht op de versterking van het Friese midden- en kleinbedrijf: het Innovatiehuis Drachten.

 

Het pakket, met een totale omvang van meer dan 90 miljoen euro, heeft als doel om de bereikbaarheid en de sociaaleconomische structuur van Friesland te verbeteren door diverse projecten in Heerenveen en Drachten te realiseren. Het merendeel van die projecten is infrastructureel van aard. Een deel van de middelen is echter bestemd voor het stimuleren van innovaties binnen het Friese mkb. De Ondernemers Vereniging Drachten (OVD) werd gevraagd om aan dit onderdeel van de agenda invulling te geven.

 

De OVD pakte deze handschoen graag op en kwam met een plan voor een ‘Innovatiehuis Drachten’. Het Innovatiehuis Drachten wordt geen huis van stenen, maar van inhoud: het dient als kapstok voor een serie laagdrempelige projecten ter ondersteuning van het mkb.