Resultaten enquête Innovatiehuis Drachten bekend

Het Innovatiehuis Drachten heeft een enquête gehouden onder de ondernemers in Smallingerland om enerzijds te weten te komen hoe innovatievaardig de bedrijven zijn, maar vooral om waardevolle input te krijgen voor de activiteiten van het Innovatiehuis.

De enquête is tot nu toe ingevuld door 64 ondernemers. Opvallend was de grote interesse onder deze ondernemers voor de projecten van het Innovatiehuis. 44% van de ondernemers heeft interesse in deelname aan de projecten en wil graag actief betrokken worden bij het Innovatiehuis. Een mooi resultaat! Deze ondernemers worden in de komende periode persoonlijk bezocht door het Innovatiehuis.

Algemene conclusie is dat de ondernemers inhoudelijk hulp zoeken bij het innoveren en een actieve spin in het web zoeken die één op één verbindingen kan leggen. Het Innovatiehuis zou activiteiten moeten opzetten die gericht zijn op het belichten van de voordelen en de noodzaak van innoveren en op het delen van kennis op de verschillende elementen van het innovatieproces.

Wilt u het rapport met de algemene uitkomsten van de enquête ontvangen? Stuur dan een mail naar: info@innovatiehuisdrachten.nl