Project kennis in het MKB van start

Hebt u innovatieve ideeën maar behoefte aan extra kennis en kunde om deze ideeën daadwerkelijk uit te voeren? Zoekt u iemand die u kan helpen om uw innovatieve product of dienst op de markt te brengen? Dan is het project Kennis in het MKB van het Innovatiehuis Drachten iets voor u! Op 1 oktober is dit project van start gegaan.

Het project Kennis in het mkb heeft als doel innovaties te bevorderen door middel van de inzet van kennis. De gedachte achter het project is dat veel mkb-bedrijven niet de kennis hebben c.q. niet de mogelijkheid hebben om capaciteit vrij te maken of in te kopen die volledig kan worden ingezet om innovatiemogelijkheden te verkennen en ontwikkelen, maar dat die capaciteit in de regio wel beschikbaar is: er zijn vele afgestudeerde hogeropgeleiden op zoek naar werk. De beoogde uitkomst van het project is dat de deelnemende bedrijven een concreet innovatievraagstuk hebben kunnen aanpakken door middel van de inzet van de trainee.

We helpen u om uw innovatievraag scherp te stellen en koppelen u aan een passende hoogopgeleide werknemer. Via het Innovatiehuis krijgen u en uw werknemer de nodige begeleiding en een aantrekkelijke bijdrage in de loonkosten. Er is dit jaar nog ruimte voor 15 ondernemers om gebruik te maken van deze regeling. Wees er dus snel bij! Wilt u deelnemen? Stuur dan een mail naar info@innovatiehuisdrachten.nl en we mailen u de voorwaarden en het aanmeldingsformulier.