Start nieuwe ronde Noord-Nederlandse Innovatiemonitor

In maart 2017 wordt de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor voor de derde keer uitgevoerd. Het expertisecentrum Vinci van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) brengen jaarlijks de innovatieactiviteiten, -investeringen en -prestaties van Noord-Nederlandse mkb bedrijven in kaart.
Ontvang uw persoonlijke Innovatiepaspoort
Als deelnemer aan de Innovatiemonitor ontvang je een persoonlijk Innovatiepaspoort. In dit paspoort worden de innovatieactiviteiten en -prestaties van uw bedrijf vergeleken met gelijksoortige bedrijven in Noord-Nederland.

Prof. dr. Dries Faems, “Het Innovatiepaspoort is een belangrijk hulpmiddel voor Noord-Nederlandse bedrijven.”

Wat moet je er voor doen?
Wil je ook een persoonlijk Innovatiepaspoort ontvangen? Vul dan voor 24 maart de online vragenlijst in op de website van de Rijksuniversiteit Groningen. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. Je ontvangt jouw persoonlijke Innovatiepaspoort na analyse van alle resultaten.

Naar de vragenlijst: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6ndaAzrtzvSz6QJ

Wat is de Innovatiemonitor?
De Noord-Nederlandse Innovatiemonitor is het resultaat van een strategische samenwerking tussen het expertisecentrum Vinci van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), die in 2016 is opgestart. De beoogde doelstelling van de
Innovatiemonitor is om jaarlijks de innovatie activiteiten, investeringen en prestaties van
MKB bedrijven uit Noord-Nederland in kaart te brengen en te analyseren.

Belang Innovatiemonitor
Het SNN is verantwoordelijk voor de uitvoering van verschillende stimuleringsregelingen en subsidieprogramma’s voor het bedrijfsleven, waaronder het Europese subsidieprogramma OP EFRO 2014-2020. In dit programma staat het stimuleren van innovaties binnen het midden- en kleinbedrijf (MKB) centraal.

Het SNN streeft ernaar om het OP EFRO zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag en behoeften van Noord-Nederlandse ondernemers. Het is daarom van essentieel belang een goed beeld te krijgen van de innovatieactiviteiten en -investeringen en de daaraan gerelateerde wensen van bedrijven. De Innovatiemonitor biedt dit inzicht.

Het doel van het VinCi Expertise Center is het bevorderen van de uitwisseling tussen wetenschap en praktijk op het werkveld van Innovatie Management & Strategie. Dit komt tot uiting in het toegankelijk maken van wetenschappelijke kennis voor de praktijk en het vanuit de praktijk leveren van een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek. Voor meer informatie, zie http://www.rug.nl/research/som-ar/onderzoek/value-in-collaborative-innovation-(vinci).

Partners
Partners zijn TCNN, NOM, PNO en het Octrooicentrum Noord-Nederland.

Meer informatie?
Voor meer informatie over (deelname aan) de Innovatiemonitor 2017, kunt u contact opnemen met prof. dr. Dries Faems, hoogleraar Innovatie & Organisatie aan de Rijksuniversiteit Groningen: d.l.m.faems@rug.nl.