Verslag bijeenkomst Business Boost op 30 mei 2017

BUSINESS BOOST: “Je hebt een klant, of je hebt hem niet.”
Aldus haalde Michiel Hoogenboom (Strategy Designer bij Business Models Inc.) wijlen Johan Cruijff aan tijdens de Business Boost workshop van het Innovatiehuis Drachten i.s.m. ING. Maar hoe krijg je die klant of, als je hem hebt, hoe hou je hem vast in deze veranderende wereld waarin vergrijzing, regelgeving en technologie van grote invloed zijn?

In 4 stappen hielp hij de aanwezigen op weg:

Stap 0: Waarom onderneem je en wat is je grootste uitdaging?
Ondernemen in de huidige dynamiek betekent omgaan met onzekerheid. Die reduceren we door bijvoorbeeld mensen te labelen, ons te scharen achter autoriteiten of vast te houden aan plannen. Steve Jobs reduceerde dit door onbelangrijke dingen te minimaliseren. Zo droeg hij altijd dezelfde kleren. Je moet daarnaast gaan denken als een ontwerper en je de daarbij behorende tools en vaardigheden eigen maken. Om je te kunnen gedragen als een ontwerper moet je je verdiepen in je klant, verschillende schetsen maken die oplossingen geven voor hetzelfde probleem en vervolgens gaan experimenteren.

Stap 1: Begrijp je Business Model
Ofwel: hoe formuleer én vernieuw ik mijn business model? Michiel introduceerde het Business Canvas Model via makkelijk te begrijpen voorbeelden zoals Nespresso, en benadrukte via het voorbeeld van de verkoop in de ochtend van milkshakes van Mc Donalds (Amerika) de noodzaak om achter de behoefte van de klant te komen en hun huidige koopmotieven. Zo kun je wel eens tegen andere concurrenten aanlopen dan jij voor ogen hebt. Met dit beeld voor ogen, gingen de aanwezigen aan de slag met hun huidige business model en scherpten dit aan met hun tafelgenoten.

Stap 2: Brainstorm over mogelijke opties om (onderdelen van) je Business Model aan te passen
Michiel liet hierbij o.a. Boekhandel van der Velde (ander klantsegment: bibliotheek), Hilti (ander verdienmodel: verhuur i.p.v. verkoop) en Spotify (laat anderen dan de gebruikers betalen: Multisides platform waarbij adverteerders het gratis abonnement voor de abonnees betalen) voorbij komen.

Stap 3: Maak je keuze ofwel ontwikkel je eigen uitgesproken visie op de marktontwikkelingen
Die keuze maak je overigens niet ‘voor het leven’, maar voor een experiment. Stel duidelijk doelen wanneer je vindt dat je experiment geslaagd is en dat je het gaat uitwerken, upscalen dan wel verweven in je huidige bedrijfsmodel.