Geslaagd kick off project Groei- en Innovatiemotor

Veel enthousiasme, positieve reacties en nieuwe ideeën voor de deelnemers aan het project “Groei- en Innovatiemotor” van het Innovatiehuis Drachten. Met dit project wil het IHD heel concreet en praktisch bedrijven met een innovatievraag in een 2-daagse sessie een stap verder helpen naar de oplossing. Op maandag 18 september verzamelden de deelnemende bedrijven zich om meer te horen het project en meteen met elkaar aan de slag te gaan. De kick off vormde de opmaat voor de sessies op 20 en 21 september en 3 en 4 oktober.

Designthinking vormt de basis van elke sessie. Het Innovatiehuis Drachten biedt in samenwerking met Concept7 een gedegen innovatieproces waarbij we, afhankelijk van de vraag van de deelnemers, bijvoorbeeld toetsen of eindgebruikers op het idee zitten te wachten, of en hoe je er geld mee kan verdienen, of het past binnen het gestelde budget en of het technisch realiseerbaar is. Door het volgen van deze werkwijze weet de ondernemer in een vroeg stadium of zijn idee kans van slagen heeft en wat er voor nodig is (mensen, middelen en budget) om het verder vorm te geven.

We doorlopen steeds een vast proces waarin ondernemers zelf met behulp van het door Innovatiehuis Drachten aangeboden stappenplan, toolbox en facilitator in twee dagen van idee naar gevalideerd prototype werken. Het prototype is bedoeld om ideeën binnen de organisatie van de ondernemer verder te valideren met de eindgebruiker en de markt en vormt het vertrekpunt voor verdere implementatie en optimalisatie van het product of de dienst. De sessie stimuleert samenwerking tussen medewerkers, maar verbindt ook bedrijven onderling. Verschillende ondernemers stellen zelf een eigen team samen deze ontwerpteams werken in twee dagen tijd toe naar een gevalideerde oplossingsrichting en formuleren de vervolgstappen die nodig zijn om het idee verder te brengen.