Kom ook naar het innovatiecafé op 28 maart en 6 maart a.s. Op 28 maart is uitgenodigd Onno Hoitinga (hoofd Innovatie en Ontwikkeling Philips Drachten) en 6 maart komt Jan Brolsma van Elfskot (winnaar Ondernemersprijs Smallingerland en Jonge Ondernemersprijs). Noteer deze data in uw agenda. Het innovatiecafé start om 16.00 uur. Locatie wordt nader bekendgemaakt.