Stichting Innovatiehuis drachten

Samen ideeën verder brengen

Wie we zijn


De stichting Innovatiehuis Drachten is verbonden aan de Ondernemersvereniging Drachten (OVD). De OVD wil met het Innovatiehuis Drachten actief bijdragen aan de economische ontwikkeling en de toename van werkgelegenheid in Drachten. De OVD werkt hierin nauw samen met werkgevers- en ondernemersorganisatie VNO-NCW MKB Noord.

Onze missie


Met als doel om innovaties in het mkb in Drachten te stimuleren, zet het Innovatiehuis Drachten in op versterking van het organiserend, lerend en verbindend vermogen van het mkb in Drachten, door middel van een serie laagdrempelige en toegankelijke projecten die het mkb concrete hulpmiddelen aanreiken.

onze visie


Het Innovatiehuis Drachten wil innovatie stimuleren en faciliteren, door in te zetten op het lerend, organiserend en verbindend vermogen van bedrijven, met projecten die concrete kennis en hulpmiddelen bieden en het opzetten van een structureel netwerk. Zodoende zijn de ondernemers sterker in staat om hun innovatie versneld naar ‘the next step’ te brengen.

voor wie?


De projecten die onder de vlag van het Innovatiehuis Drachten worden ontwikkeld zijn bedoeld voor MKB ondernemers die een raakvlak hebben met Drachten.

disclaimer


Het Innovatiehuis Drachten levert een bijdrage aan de toename van innovaties in Drachten, door ondernemers ondersteuning te bieden in projectverband. Het Innovatiehuis Drachten is geen subsidieverstrekker en gaat niet in op aanvragen die gericht zijn op het verkrijgen van financiering van het Innovatiehuis Drachten. Het Innovatiehuis Drachten maakt een zorgvuldige afweging bij de keuze van de projectpartners maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gedeelde kennis en adviezen.