Kom ook naar het innovatiecafé op 28 maart met Onno Hoitinga (hoofd innovatie en ontwikkeling Philips Drachten) en 6 juni met Jan Brolsma (winnaar Ondernemersprijs Smallingerland en Jonge Ondernemersprijs)