Algemeen Privacy Statement
Deze website wordt beheerd door de Stichting Innovatiehuis Drachten. Als u gebruik maakt van de website van het Innovatiehuis Drachten en de producten en diensten die daarop te vinden zijn, dan laat u mogelijk gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op uw computer achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op uw apparaat.Hieronder kunt u lezen welke gegevens het Innovatiehuis Drachten kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kunt u lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Dit statement gaat over onze hele website: het geldt dus voor bezoekers, maar bijvoorbeeld ook als u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief.

 Cookies Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video’s van Vimeo.

 Hoe komen wij aan uw gegevens?
Het Innovatiehuis Drachten is een initiatief van de Ondernemersvereniging Drachten en bedoeld voor bedrijven in de gemeente Smallingerland en omgeving. Als ondernemer uit de gemeente Smallingerland en/of lid van de Ondernemersvereniging Drachten, staat u bij ons op een mailinglijst. U kunt via deze website op de volgende manieren uw gegevens bij ons achterlaten:
Invullen van aanmeldformulieren en het invullen van het contactformulier en de optie om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Wat doen we met uw gegevens?
Het Innovatiehuis Drachten verwerkt uw gegevens met de volgende doelen:
• Het leveren van de producten en diensten die u van ons afneemt en het u informeren hierover;
• Het opbouwen van een contacthistorie.

 Hoe beveiligen we uw gegevens?
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Uw gegevens worden veilig verwerkt. Wie niets met uw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

Met wie deelt het Innovatiehuis Drachten uw gegevens?
Het Innovatiehuis Drachten gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Wij zullen nooit uw gegevens verkopen aan andere partijen. Bovendien geven wij nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Bewaartermijn: Het Innovatiehuis Drachten bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Contact, mailing en/of reclame
Mocht u toch mail of ongewenste reclame ontvangen dan kunt u altijd aangeven dat u niet meer wilt dat wij contact met u opnemen. Aan het afmelden zijn nooit kosten verbonden.

 Jonger dan 16 jaar?
Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

 Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die het Innovatiehuis Drachten van u heeft.  Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of een van onze verwerkers) U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indien bij het Innovatiehuis Drachten. U kunt op basis van de uitkomsten het Innovatiehuis Drachten ook verzoeken om uw gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 Vragen of klachten: De website en de persoonsgegevens die u hier achterlaat worden beheerd door het Innovatiehuis Drachten. Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kunt u altijd contact opnemen via info@innovatiehuisdrachten.nl . We komen er graag samen met u uit. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Websites van derden
Dit Privacystatement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen Privacy statement
Het Innovatiehuis Drachten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy statement regelmatig na te kijken, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.