Projecten

Het Innovatiehuis Drachten ontwikkelt, samen met projectpartners projecten die het innovatief vermogen van het mkb versterken.

Hier huist innovatie

Placeholder

Highlights

 • Startdatum: 27 april 2020
 • Doelstelling: samenwerking 3 O's op het gebied van innovatie
 • Methode: : overhandigen van 'innovatiehuis' tussen partijen, te volgen via www.hierhuistinnovatie.nl

Met #hierhuistinnovatie ontketenen we de innovatieve slagkracht van Drachten en Smallingerland. Het tempo waarin de wereld om ons heen verandert is hoger dan ooit. Om samen de vraag om vernieuwing te kunnen beantwoorden, zullen we ook de manieren waarop we samenwerken moeten vernieuwen. Binnen #hierhuistinnovatie slaan Overheid, Onderwijs en Ondernemend Drachten en Smallingerland de handen ineen. Alleen samen komen we tot antwoorden op vragen van vandaag en morgen. Zet jij jezelf op de kaart en beweeg je met ons mee? Volg door middel van onderstaande button het huis en volg de beweging van de 3 O's in Smallingerland.

volg het huisPlaceholder

Innovatiecafés

Placeholder

Highlights

 • Startdatum: vanaf start Innovatiehuis
 • Doelstelling: kennisoverdracht en leggen van verbindingen
 • Methode: uitnodigen interessante sprekers en onderwerpen

Het Innovatiehuis Drachten organiseert een aantal keer per jaar Innovatiecafé's: inspirerende (lokale) sprekers op het gebied van innovatie, ondernemerschap en/of actuele trends en ontwikkelingen. Voorbeelden van sprekers uit voorgaande edities zijn: Lex Moerke (Nij Smellinghe), Jetze Botma, Jobert Abma (HackerOne) en Schelte Meinsma (o.a. VRroom). Houd de agenda in de gaten voor de actuele data en locaties. Heb je wensen of suggesties voor thema's en sprekers? Mail naar sandrapot@innovatiehuisdrachten.nl

Placeholder

Techniek Tastbaar

Placeholder

Highlights

 • Startdatum: november 2018
 • Doelstelling: jongeren laten kennismaken met techniek
 • Methode: organiseren doe-evenementen

Het Innovatiehuis Drachten steunt Techniek Tastbaar van harte! Techniek Tastbaar is een doe-evenement voor kinderen uit de bovenbouw van de lagere school en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Met heel veel succes is het evenement nu tweemaal georganiseerd in Drachten. Techniek Tastbaar heeft als doel om jongeren te interesseren voor techniek: het zijn immers de medewerkers en ondernemers van de toekomst!

Bekijk Techniek Tastbaar

Groei- en Innovatiemotor

Placeholder

Highlights

 • Startdatum: 3 à 4 keer per jaar
 • Doelstelling: oplossingen vinden voor jouw (innovatie)vraag en jouw idee verder brengen
 • Methode: : 2-daagse sessie
Op zoek naar een oplossing voor jouw idee? Laat het ons weten!
Bekijk project

2-daagse sessie waarin je onder begeleiding werkt volgens de methode van designthinking aan jouw idee of vraag. Na 2 dagen heb je, afhankelijk van je vraag, een gevalideerde oplossing bedacht, een prototype ontwikkeld of een plan van aanpak opgezet.

Kennis in het MKB

Placeholder

Highlights

 • Startdatum: 7 mei 2018 (het is niet meer mogelijk in te schrijven voor dit project)
 • Doelstelling: inzetten van hogeropgeleiden bij innovatievraagstukken
 • Methode: faciliteren van de inzet van hogeropgeleiden (financiële en inhoudelijke support)

Het project Kennis in het MKB heeft als doel innovaties te bevorderen door middel van de inzet van kennis. De gedachte achter het project is dat veel MKB-bedrijven niet de kennis hebben c.q. niet de mogelijkheid hebben om capaciteit vrij te maken of in te kopen die volledig kan worden ingezet om innovatiemogelijkheden te verkennen en ontwikkelen, maar dat die capaciteit in de regio wel beschikbaar is: er zijn vele (pas) afgestudeerde hogeropgeleiden op zoek naar werk. De beoogde uitkomst van het project is dat de deelnemende bedrijven een concreet innovatievraagstuk hebben kunnen aanpakken door middel van de inzet van de (pas) afgestudeerde hogeropgeleide. Het beoogd neveneffect is dat hoger opgeleide arbeidskrachten in de regio voor het MKB behouden worden.

Life crowdsourcing

Placeholder

Highlights

 • Project afgerond
 • Doelstelling: kennisuitwisseling faciliteren
 • Methode: bedrijven koppelen op grond van unieke kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden

Het project Life Crowd Sourcing heeft het doel om kennisuitwisseling tussen bedrijven mogelijk te maken en wel op een laagdrempelige manier en tegen relatieve lage kosten. Het concept is in 2014 bedacht en uitgetest door de Friese Compagnie. Het project is gegrond op de overtuiging dat elk bedrijf unieke kwaliteiten heeft (bijvoorbeeld op het gebied van productontwikkeling, klantenservice of administratie) en dat bedrijven van de unieke kwaliteiten van andere bedrijven kunnen leren door kennis en ervaring uit te wisselen.

Innovatieversneller

Placeholder

Highlights

 • Project afgerond.
 • Doelstelling: innovaties versneld realiseren
 • Methode: innovatiekansen in kaart brengen, contact leggen met mogelijke samenwerkingspartners of relevante ondersteunende partijen

De Innovatieversneller heeft als doel om mkb-bedrijven te ondersteunen bij het versneld realiseren van innovaties. De beoogde uitkomst van de Innovatieversneller is dat de deelnemers zich bewust zijn van de innovatiemogelijkheden in hun onderneming, dat er in het kader van die (mogelijk gezamenlijke) kansen samenwerking tussen bedrijven (en cluster) wordt bewerkstelligd en dat de deelnemers doorgeleid kunnen worden naar partijen of projecten die hen verder kunnen ondersteunen bij het realiseren van de gewenste innovatie. Dit project wordt in samenwerking met TCNN (TechnologieCentrum Noord-Nederland) gerealiseerd.