Projecten

Het Innovatiehuis Drachten ontwikkelt, samen met projectpartners projecten die het innovatief vermogen van het mkb versterken.

Groei- en Innovatiemotor

Placeholder

Highlights

 • Startdatum: 3 à 4 keer per jaar
 • Doelstelling: oplossingen vinden voor jouw (innovatie)vraag en jouw idee verder brengen
 • Methode: : 2-daagse sessie
Op zoek naar een oplossing voor jouw idee? Laat het ons weten!
Bekijk project

2-daagse sessie waarin je onder begeleiding werkt volgens de methode van designthinking aan jouw idee of vraag. Na 2 dagen heb je, afhankelijk van je vraag, een gevalideerde oplossing bedacht, een prototype ontwikkeld of een plan van aanpak opgezet.

Kennis in het MKB

Placeholder

Highlights

 • Startdatum: 7 mei 2018 (het is niet meer mogelijk in te schrijven voor dit project)
 • Doelstelling: inzetten van hogeropgeleiden bij innovatievraagstukken
 • Methode: faciliteren van de inzet van hogeropgeleiden (financiële en inhoudelijke support)
Op zoek naar een hogeropgeleide die met een vraagstuk binnen jouw bedrijf aan de slag gaat?Laat het ons weten!
Bekijk project

Het project Kennis in het MKB heeft als doel innovaties te bevorderen door middel van de inzet van kennis. De gedachte achter het project is dat veel MKB-bedrijven niet de kennis hebben c.q. niet de mogelijkheid hebben om capaciteit vrij te maken of in te kopen die volledig kan worden ingezet om innovatiemogelijkheden te verkennen en ontwikkelen, maar dat die capaciteit in de regio wel beschikbaar is: er zijn vele (pas) afgestudeerde hogeropgeleiden op zoek naar werk. De beoogde uitkomst van het project is dat de deelnemende bedrijven een concreet innovatievraagstuk hebben kunnen aanpakken door middel van de inzet van de (pas) afgestudeerde hogeropgeleide. Het beoogd neveneffect is dat hoger opgeleide arbeidskrachten in de regio voor het MKB behouden worden.

Ben jij (pas) afgestudeerd en hoger opgeleid en wil je het verschil maken? Solliciteer dan via CareerUp. Jouw profiel wordt gematcht met de beschikbare vacatures. Zodra er een geschikte vacature voorbij komt, wordt er persoonlijk contact met je opgenomen.

Bouwen aan je eigen toekomst doe je samen met anderen. Gedurende de periode dat je in dienst bent word je vanuit het project “Kennis in het MKB” ook persoonlijk begeleid. Je krijgt een persoonlijk carrièreadviseur toegewezen. In de begeleiding staat je persoonlijke ontwikkeling centraal. Dit is gericht op het achterhalen en verder ontwikkelen van je sterke en gemotiveerde persoonlijke kwaliteiten. Hiermee vergroot jij je persoonlijke effectiviteit.
De begeleiding is gebaseerd op het Carrièreprofiel dat eventueel al is aangemaakt tijdens het werving en selectie traject.

Concreet zal je gedurende het eerste jaar 2 individuele adviesgesprekken en 1 gezamenlijke intervisie met andere deelnemers in het project houden. Deze momenten worden georganiseerd en ingepland in samenspraak met je werkgever.

Life crowdsourcing

Placeholder

Highlights

 • Project afgerond
 • Doelstelling: kennisuitwisseling faciliteren
 • Methode: bedrijven koppelen op grond van unieke kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden

Het project Life Crowd Sourcing heeft het doel om kennisuitwisseling tussen bedrijven mogelijk te maken en wel op een laagdrempelige manier en tegen relatieve lage kosten. Het concept is in 2014 bedacht en uitgetest door de Friese Compagnie. Het project is gegrond op de overtuiging dat elk bedrijf unieke kwaliteiten heeft (bijvoorbeeld op het gebied van productontwikkeling, klantenservice of administratie) en dat bedrijven van de unieke kwaliteiten van andere bedrijven kunnen leren door kennis en ervaring uit te wisselen.

Bekijk project

Innovatieversneller

Placeholder

Highlights

 • Project afgerond.
 • Doelstelling: innovaties versneld realiseren
 • Methode: innovatiekansen in kaart brengen, contact leggen met mogelijke samenwerkingspartners of relevante ondersteunende partijen

De Innovatieversneller heeft als doel om mkb-bedrijven te ondersteunen bij het versneld realiseren van innovaties. De beoogde uitkomst van de Innovatieversneller is dat de deelnemers zich bewust zijn van de innovatiemogelijkheden in hun onderneming, dat er in het kader van die (mogelijk gezamenlijke) kansen samenwerking tussen bedrijven (en cluster) wordt bewerkstelligd en dat de deelnemers doorgeleid kunnen worden naar partijen of projecten die hen verder kunnen ondersteunen bij het realiseren van de gewenste innovatie. Dit project wordt in samenwerking met TCNN (TechnologieCentrum Noord-Nederland) gerealiseerd.

Bekijk project